verkeerscamera ritregistratie

ritregistratie geen gebruik mogen maken van verkeerscamera door Belastingdienst