Beste medewerker,

Het zal je niet zijn ontgaan: ook Fleetaccess B.V. heeft te maken met teruglopende activiteiten en opdrachten. Momenteel is ongeveer de order intake met 30-40% afgenomen. Dit heeft verschillende oorzaken, waaronder een tijdelijke sluiting van RDW.
Het RDW is ondertussen weer open, maar heeft een achterstand waardoor wij nu achter de feiten aanlopen. Net zoals andere bedrijven merken ook wij nu de negatieve gevolgen van de crisis waarin heel Nederland zich bevindt. Gelukkig kan Fleetaccess zich nog enigszins van werk voorzien in tegenstelling tot andere branches.

Naast de negatieve gevolgen voor iedereen op financieel gebied hebben we ook de zorg om allemaal gezond te blijven. Ook op dat punt lopen we samen tegen de nodige uitdagingen aan.

De overheid heeft inmiddels voor ondernemers en bedrijven een aantal regelingen in het leven geroepen waarmee het voor werkgevers en werknemers mogelijk gemaakt moet worden om op financieel gebied deze periode boven water te blijven. Een van deze regelingen is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, de NOW. Werkgevers die te maken hebben met een verwacht omzetverlies van tenminste twintig procent, kunnen – gerelateerd aan het werkelijke omzetverlies – bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ten hoogte van maximaal negentig procent van de loonsom.

Gezien de huidige ontwikkelingen en prognoses voor de komende maanden zal ook Fleetaccess gebruik gaan maken van deze regeling, de NOW. Fleetaccess zal niet volledig gebruik maken van deze regeling, want de omzet is niet 0%. In verhouding zal worden gekeken in hoeverre dit redelijk gaat zijn voor de komende 3 maanden.

Wat betekent dit voor jou? Dat zullen we hieronder puntsgewijs toelichten.

  • Met deze aanvraag committeert Fleetaccess zich vooraf aan de verplichting geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor onze werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
  • Het salaris zal volledig worden doorbetaald ook indien je een flexibele arbeidsovereenkomst hebt;
  • In overleg met jou wordt jouw werk bepaald. In overleg en voor zover mogelijk wordt ook gekeken welke werkzaamheden thuis kunnen worden uitgevoerd;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van opgebouwde WW rechten;
  • Je bent te allen tijden beschikbaar om werkzaamheden, binnen de arbeidsovereenkomst die we samen hebben, uit te voeren;
  • Indien je op locatie aan het werk gaat dan dienen de nodige, door de overheid en RIVM gecommuniceerde beschermingsmaatregelen, te worden getroffen. Fleetaccess zal hierbij altijd faciliteren;
  • In geval je niet wordt opgeroepen voor werkzaamheden verwachten wij dat jij je ook houdt aan de voorschriften en aanbevelingen van de overheid en het RIVM;
  • Mogelijk ontvang je over deze regeling persoonlijk bericht van het UWV. Wanneer dat zo is zullen wij te zijner tijd hierop terugkomen.

Helaas kan niemand ons zeggen hoelang deze vervelende situatie gaat voortduren. Mocht je naar aanleiding van deze mededeling nog vragen hebben stel ze dan gerust aan je leidinggevende of directie.

Laten we samen solidair, coulant en met een gezond verstand deze crisis te lijf gaan.

Help elkaar en blijf gezond!

Fleetaccess B.V.

Pieter Snoek
Marijn Snoek