Op Prinsjesdag geven wij u traditiegetrouw een overzicht van de per volgend jaar te verwachten maatregelen in de autobelastingen.

In de wetsvoorstellen van Prinsjesdag zitten dit jaar niet veel specifieke maatregelen voor de autobelastingen voor volgend jaar. De eerste reden daarvoor is de demissionaire status van het kabinet, waardoor de plannen voor 2018 beleidsarm zijn. De tweede reden is dat we nu in het eerste jaar zitten van de uitwerking van de plannen uit Autobrief II, waarin voor een nieuwe vierjaarsperiode diverse maatregelen zijn genomen.

Al deze maatregelen samen betekenen voor 2018 het volgende.

Bijtelling

Voor de bijtelling geldt in 2018 een standaardpercentage van 22%. Een bijtellingskorting is er voor nieuwe auto’s alleen nog bij een CO2-uitstoot van 0 gram/km. De bijtelling is dan 4% van de cataloguswaarde. De beperking van dit 4%-forfait tot de eerste 50.000 euro gaat pas per 2019 in voor auto’s met een Datum Eerste Toelating vanaf 2019 en voor auto’s waarvoor het bijtellingspercentage na de eerste 60 maanden opnieuw wordt vastgesteld.

In februari 2018 zal tussentijds worden geëvalueerd hoeveel gebruik er wordt gemaakt van het verlaagde bijtellingspercentage. De Tweede Kamer kan dan besluiten het percentage bij te stellen.

Het oude 25%-tarief geldt nog voor alle auto’s met een eerste tenaamstelling tot en met 2016. Als op die auto’s destijds een lagere bijtelling gold in verband met lage CO2-uitstoot, mag dat percentage gebruikt blijven worden zolang de 60-maandsperiode niet verstreken is.

Voor de catalogusprijs gaat vanaf 2018 gelden dat deze door de fabrikant of importeur publiekelijk kenbaar gemaakt moet worden. Op dit moment geldt dat de prijs alleen aan de wederverkopers kenbaar gemaakt hoeft te worden.

BPM

De BPM-schijven worden per 1 januari aangepast aan de technische vooruitgang die tot CO2-afname leidt. Dit gebeurt door aanscherping van de CO2-normen van de tariefschijven.
Auto’s met een nieuwe typegoedkeuring worden thans getest met de nieuwe WLTP-methode. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt in 2018 voor de BPM-berekening echter nog de omgerekende NEDC-waarde van de CO2-uitstoot gehanteerd.

De BPM-tarieven worden per 2018 wel naar beneden bijgesteld. De nieuwe bijtellingstarieven leiden namelijk tot hogere belastingopbrengst, die via verlaging van de BPM aan de automobilist wordt teruggegeven.

Voor volledig elektrische auto’s blijft in 2018 de BPM-vrijstelling van kracht.

MRB

Volledig elektrische auto’s kunnen in 2018 gebruik maken van een MRB-nihiltarief. Voor plug-in hybride auto’s geldt een halftarief van de wegenbelasting (MRB).

Voor de berekening van de MRB gaat op een nader te bepalen tijdstip in 2018 de in Europa gebruikte term ‘massa rijklaar’ gelden in plaats van de ‘eigen massa’. Op de hoogte van de te betalen MRB heeft dat geen invloed.

Niet uitgesloten is dat in de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2018 en bijbehorende wetsvoorstellen nog wijzigingen optreden. Wij houden u daar dan via onze website over op de hoogte.

bron:  www.autoenfiscus.nl

Bijtelling voorkomen met sluitende rittenregistratie?

Om bijtelling te voorkomen heeft Fleetassist een hele simpele oplossing. Wanneer het voertuig alleen zakelijk gereden wordt en een sluitende rittenregistratie wordt bijgehouden hoeft u geen bijtelling te betalen. Het is wel toegestaan om 500 kilometer prive per jaar te rijden wanneer ook sluitende rittenregistratie bijgehouden is. Fleetassist levert een totaaloplossing voor fleetmanagement en rittenregistratie. Voor een kleine éénmalige investering van 199 euro en een maandelijks tarief van 9 euro (maandelijks opzegbaar) heeft u alle administratieve lasten onder controle. Ons rittenregistratie systeem registreert automatisch alle ritten en via ons platform kan gemakkelijk hiervan een rapportage gemaakt worden. Dit alles conform de eisen van de Belastingdienst. Nooit meer handmatig ritten noteren en alles geregistreerd volgens de eisen van de Belastingdienst. Wilt u snel een offerte ontvangen? Vraag dan gelijk een offerte  aan en bespaar vandaag nog veel tijd en geld.