Vanaf 2025 zal het vrachtverkeer op Europese wegen een stuk schoner zijn. De Europese Raad heeft de eerste CO2-emissienormen voor vrachtwagens en ander zwaar transport aangenomen.

In de praktijk gaat dit betekenen dat vrachtautofabrikanten de CO2-uitstoot van nieuwe voertuigen vanaf 2025 zal moeten verlagen. In vergelijking met de huidige niveaus zal dit gemiddeld met 15 procent moeten verlagen. Dit geldt als een tussenstap want vanaf 2030 wil de Europese Raad de CO2-uitstoot zelfs met 30 procent verlagen. De verordening geldt voor de gehele Europese Unie en zal dus ook rechtstreeks toepasselijk zijn voor alle lidstaten. De goedkeuring van de Europese Raad is de laatste stap in de goedkeuringsprocedure. Eerder gingen het Europese Parlement en de Europese Commissie al akkoord.

Strenge controle

De nieuwe doelstellingen zullen streng gehandhaafd worden. Het is dan ook geen advies maar een bindend besluit en het overtreden hiervan zal beboet worden middels een bijdrage voor de overtollige emissies.

Er zullen ook specifieke maatregelen uitgerold worden die ervoor zorgen dat het werkelijke brandstof- en energieverbruik van zware voertuigen wordt bewaakt Deze data zal afkomstig zijn van boordapparatuur. Zo zal de rol van voertuigtelematica  de komende jaren alleen maar groter worden.

Uit eerdere cijfers is gebleken dan de huidige Co2-emissies van zware voertuigen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 27 procent van de totale CO2-uitstoot van het wegvervoer. Door deze uitstoot terug te dringen zal de totale uitstoot dan ook sterk afnemen.

Eerder werd door de Raad al een verordening aangenomen dat de nieuwe regels in detail beschrijft hoe de CO2-emissies moeten worden gemonitord en gerapporteerd. Hierin speelt voertuig telematica een zeer grote rol.

Telematica is de toekomst

Ondanks dat de regels voor fabrikanten pas in 2025 in zullen gaan biedt voertuigtelematica nu al de mogelijkheid om inzicht te krijgen in zaken zoals brandstofverbruik en de hierbij behorende CO2-uitstoot. Naast deze functies biedt telematicasoftware ook over andere kostenbesparende inzichten. Bijvoorbeeld hoe de bestuurder omgaat met het voertuig en of het voertuig binnenkort een onderhoudsbeurt behoeft. Telematicasoftware biedt dus niet enkel milieubewuste maar ook kostenbesparende inzichten. Informeer snel naar wat Fleetassist voor uw organisatie kan betekenen.