Eén van de elementen in het Deltaplan dat in het oog springt is het Betalen naar Gebruik. Hier wil de overheid nog deze regeerperiode gaan testen om uit te zoeken wat de beste methodes zijn. De vereniging Zakelijke Rijders heeft het verzoek tot deze pilot aangedragen. De proef richt zich op variabele bijtelling op privékilometers. VZR gaat onderzoeken welke effecten de invoering van een variabele bijtelling heeft op de zakelijke rijder.

Niet hetzelfde als rekeningrijden

In de media is er al veel gesproken over rekeningrijden. Dit heeft ervoor gezorgd dat dit ‘containerbegrip’ gepaard gaat met een negatieve lading. VZR is tegen deze vorm van rekeningrijden op basis van tijdstip en plaats, omdat niet iedereen hier een vrije keuze in heeft. Zij stellen dat er niet gediscrimineerd mag worden naar tijd en plaats. Door in de spits en bijvoorbeeld in de Randstad te rijden zou de rijder meer betalen dan  op een andere plaats en tijdstip. Dit is niet terecht omdat niet iedereen ervoor kan kiezen om zich buiten de spits op het wegennet te begeven. Mede hierom is VZR van mening dat een variabele bijtelling een eerlijker alternatief is, omdat hierin de gebruiker betaalt.

Variabele bijtelling

Nu is het zo dat de zakelijke rijder bijtelling betaalt voor het privégebruik van de zakenauto. Dit gaat middels een flat-fee waarbij er één prijs betaald wordt ongeacht het aantal privé-kilometers er met de zakenauto gereden worden. Het is veel eerlijker als de bijtelling gebaseerd is op het daadwerkelijke privégebruik van de auto. Zodoende dat het idee van ‘betalen naar gebruik’ ontstaan is.